TomoCon GO 3.0

Softvérový systém TomoCon GO (verzia 3.0) získal certifikát, ktorý potvrdzuje zhodu s požiadavkami
nariadenia EÚ pre zdravotnícke prístroje a pomôcky (Medical Device Regulation EU 2017/745).

Je registrovaný v európskej databáze zdravotníckych prístrojov a pomôcok (EUDAMED)
a môže byť poskytovaný a používaný na klinické účely v krajinách Európskej Únie.

Spokojnosť zákazníkov za r. 2023

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2023.
Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Výhercom hlavnej ceny – odmeny za účasť v ankete je MUDr. Ladislav Bisták.
Ďalší odmenení sú: MUDr. Radoslav Lehotský, Ing. Ivana Švecová, Mgr. Martin Vicen, Bc. Petr Karásek, Juraj Eichler
Výhercov cien v tejto ankete sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete, vaše hodnotenia aj podnety pre ďalšiu spoluprácu !

Spokojnosť zákazníkov za r. 2022

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2022.

Celkom sme dostali 50 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,30
TomoCon WS/V = 1,46
TomoCon GO = 1,59
T3C / ReDiMed = 1,20
Služby a podpora = 1,11

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva Ing. Stanislav Bujnáček.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Milan Benko

MUDr. Vlastimil Bulanda

MUDr. Michal Jareš

Ing. Ján Mičkanin

Ing. Igor Horák

Výhercov sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

Spokojnosť zákazníkov za r. 2021

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2021.

Celkom sme dostali 76 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,43
TomoCon WS/V = 1,32
TomoCon GO = 1,74
T3C / ReDiMed = 1,32
Služby a podpora = 1,16

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva MUDr. Pavel Keder.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Drahomíra Mičová

MUDr. Michal Lajtár

Bc. Miroslav Šuľák

Ing. Andrej Mrázik

Bc. Petr Karásek

Výhercov sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

Spokojnosť zákazníkov v r.2020

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2020.

Celkom sme dostali 107 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,44
TomoCon WS/V = 1,50
TomoCon GO = 1,49
T3C / ReDiMed = 1,40
Služby a podpora = 1,30

 

Vylosovaných výhercov ankety sme informovali a poslali im ceny.
Vzhľadom na zásady ochrany osobných údajov nezverejňujeme ich mená.

Ďakujeme za účasť v ankete aj za pomoc pri zlepšovaní našich služieb a produktov !

150 digitálnych rádiologických systémov TomoCon PACS na Slovensku v roku 2020

Nemocnica Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku sa stala 150. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike.

V roku 1896 kežmarský rodák, lekár a fyzik ako prvý v Uhorsku a jeden z prvých celosvetovo po stretnutí s nemeckým fyzikom W. C. Röntgenom skúmal nové metódy použitia ‘lúčov X‘ a v roku 1898 zhotovil prvú RTG snímku.

Po 120 rokoch od tohto významného počinu sa rádiológia v Kežmarku dostáva na novú úroveň zodpovedajúcu digitálnemu veku, kedy sa obrazová dokumentácia pacienta v priebehu pár sekúnd sprístupňuje diagnostikujúcemu alebo konzultujúcemu lekárovi v rámci celého Slovenska a systémami umelej inteligencie môže byť anonymizovane v priebehu pár minút porovnávaná s desiatkami tisíc snímok podobných diagnóz.

PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi sú snímky pacienta k dispozícii príslušným lekárom v nemocnici všade, vždy, okamžite, všetky a v pôvodnej diagnostickej kvalite, či už sa jedná o digitálny röntgen, mamograf, angiograf, ultrazvuk, CT, MR alebo prístroje nukleárnej medicíny.

Prepojenie systémov TomoCon PACS a Tele-rádiologického komunikačného centra T3C umožňuje Nemocnici Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku vzdialené konzultácie s odborníkmi iných zdravotníckych zariadení, napríklad z Popradu, Prešova, Košíc, Martina, Bratislavy až po nemocnice v Českej republike, čo je životne dôležité najmä v prípade ťažkých prípadov alebo raritných diagnóz.

Telerádiológia je preto veľmi cenná pre pacientov s akútnymi srdcovocievnymi ochoreniami alebo v prípade hromadných havárií. Umožňuje zapojenie sa odborníkov v rýchlom a kvalifikovanom rozhodovaní o postupe, spôsobe a mieste liečby, čo nie je také jednoduché najmä v nočných hodinách, počas sviatkov alebo v odľahlých lokalitách.

Spokojnosť zákazníkov za r. 2019

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2019.

Celkom sme dostali 86 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,51
TomoCon WS/V = 1,45
TomoCon GO = 1,69
T3C / ReDiMed = 1,41
Služby a podpora = 1,35

 

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva Martin Lukáč.

Ďalšie ceny získavajú :

Ivan Záhumenský

Lukáš Fořt

Pavel Formánek

Pavel Antoniak

Zdeněk Strmiska

 

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

Služby T3C všetkým diagnostikujúcim lekárom

Počas trvania mimoriadnych opatrení proti pandémii COVID-19 poskytovala spoločnost TatraMed Software, ktorá prevádzkuje služby Telerádiologického komunikačného centra T3C pre diaľkové popisovanie rádiologických snímok v Slovenskej republike, túto službu aj ešte neregistrovaným diagnostikujúcim lekárom bezodplatne/zadarmo do 30.06.2020.

Telerádiologické komunikačné centrum T3C umožňuje, aby diagnostikujúci lekári mohli popisovať snímky pre nemocnice, polikliniky a diagnostické centrá z domu alebo v prípade potreby si vypomáhať a konzultovať vyšetrenia aj medzi viacerými zdravotníckymi zariadeniami.

V prípade záujmu diagnostikujúceho lekára využiť možnosti Telerádiologického komunikačného centra T3C, stačí napísať e-mail s osobnými údajmi lekára (meno, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo) a zoznamom zdravotníckych zariadení, pre ktoré potrebuje vykonávať diagnostiku na adresu podpora@tatramed.sk. Spoločnosť TatraMed Software po telefonickom overení žiadosti obratom vytvorí účet v T3C, pomôže s diaľkovou inštaláciou na vzdialenej pracovnej stanici alebo domácom počítači a zabezpečí diagnostiku prijatých RDG vyšetrení v aplikácii TomoCon Lite.

Všetky prenosy prebiehajú šifrovanou zabezpečenou komunikáciou a okrem pripojenia na Internet nie je vyžadovaná žiadna ďalšia konfigurácia.

Navyše v rámci tohto opatrenia je sprístupnená aj možnosť bezodplatného používania diagnostického prehliadača TomoCon Lite, ktorý umožňuje plnohodnotnú a certifikovanú diagnostiku snímok pacientov aj v prostredí mimo nemocnice.

140 inštalácií TomoCon PACS na Slovensku v roku 2019

V deviatom mesiaci 2019 sme dosiahli ďalší míľnik – 140 živých systémov TomoCon PACS v Slovenskej republike.

Sme radi, že nám zachovávate svoju priazeň a v budúcnosti chceme naďalej rozširovať portfólio našich softvérových produktov a skvalitňovať služby zákazníkom.

Nová verzia TomoCon® 24

Nová verzia TomoCon® 24 prináša nové možnosti pre uľahčenie práce lekárov pri diagnostike pacientov, ale aj informatikov pri ochrane údajov.

Umožňuje zapnúť režim „na vyžiadanie“ vhodný pre zrýchlenie zobrazovania a zníženie množstva prenášaných dát zo vzdialeného DICOM zariadenia. Obrazové dáta budú stiahnuté ihneď po ich zobrazení v pohľadoch, v palete náhľadov alebo pri potrebe priestorového výpočtu, napríklad MPR.

Umožňuje meniť vzdialenosť pri skrolovaní v pohľade, buď prechodom cez každú snímku alebo skrolovaním cez hrúbku plátu.

Umožňuje exportovanie/importovanie predvolieb Window/level pre vybranú modalitu alebo pre všetky typy modalít.

Umožňuje export snímok aj vo formáte PNG a export ROI vo formátoch STL a OBJ.

Zavádza nový typ meracieho nástroja „Pomer hodnôt“, ktorý zobrazuje percentuálny pomer meraných hodnôt (max. hodnota, min. hodnota, priemer, plocha, obvod alebo št. odchýlka) medzi dvomi plošnými meracími nástrojmi (Elipsa, Obdĺžnik a Všeobecná plocha).

Umožňuje komprimáciu súborov do ZIP archívu pri archivácii na CD/DVD, do adresára alebo USB pamäťové médium.

Umožňuje nastaviť kurzor aktuálneho bodu na štýl bez stredu pre veľký aj malý kurzor.

Prináša aj ďalšie zlepšenia a zrýchlenia niektorých svojich funkčností.

V prípade záujmu o podrobnejšie vysvetlenie k novým funkčnostiam nám môžete zavolať na telefónne číslo +421 2 6020 2324 alebo poslať e-mail na adresu : podpora@tatramed.sk

Dostupné dokumenty
TomoCon 24 Release Notes

 

tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019-2024 TatraMed Software s.r.o. © All Rights Reserved | Made by MERINEO