Spokojnosť zákazníkov za r. 2013

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2013.

Podľa Vašich odpovedí (od 51 účastníkov) považujete naše produkty za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

 • TomoCon PACS    = 1,61
 • T3C / ReDiMed     = 1,65
 • Služby a podpora  = 1,31

Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán Martin Kejík.

Ďalšie ceny získavajú :

 • Milan Benko
 • Helena Haková
 • Ján Mičkanin
 • Ferdinand Šedivý

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete!

80 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, január 2014

Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci január 2014 hranicu 80 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a tešíme sa, že v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

Milí zákazníci, partneri a priatelia

ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Prajemem vám radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v Novom roku 2014.

pracovníci TATRAMED spol. s r.o. a TatraMed Software s.r.o.

70 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, jún 2013

Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci jún 2013 hranicu 70 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a tešíme sa, že v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

60 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, august 2012

Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci august 2012 hranicu 60 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené priamo u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach priamo v Slovenskej republike. Dúfame, že nám zachováte priazeň a v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

Výhra v ankete spokojnosti zákazníkov za r. 2011

Víťazkou Ankety spokojnosti zákazníkov 2011 (a novou majiteľkou LCD monitoru) sa stala RNDr. Mária Moravčíková, PhD. Ďalšie ceny získali Mgr. Jozef Grežďo, PhD.Ing. Peter Gazdág a Ing. Stanislav Jendrušák. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete.

Výhra za účasť v ankete spokojnosti zákazníkov za r. 2009

Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán

Pavol Halaj

Ďalšie ceny získavajú páni

 • Stanislav Jendrušák
 • Pavol Gazdič
 • Zdeněk Klíma
 • Stanislav Priščák
 • Karel Bartušek

Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete!

Dňa 20.1.2010 si pán Pavol Halaj z diagnostického centra JESSENIUM, a.s. v Nitre prevzal hlavnú výhru za účasť v ankete spokojnosti zákazníkov 2009.

Manažér kvality Dr. Boris Lilov odovzdáva hlavnú výhru- 22″ LCD Monitor značky LG.
tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019 Tatramed © All Rights Reserved | Made by MERINEO