ZAUJÍMAVÉ

FAKTY
O SPOLOČNOSTI
TATRAMED

Vznik spoločnosti TATRAMED

Spoločnosť TATRAMED vznikla v roku 1992 – sme teda „na trhu“ už 27 rokov.

Prvá inštalácia TomoCon® PACS

Prvá inštalácia TomoCon® PACS v roku 2000 - Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. Nasledovala Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne

150 inštálácií TomoCon PACS

Máme viac ako 150 inštalácií TomoCon PACS, nemocnice, diagnostické centrá, polikliniky, aj vďaka spolupráci s partnermi - UNIS COMPUTERS, a.s.

Denné používanie

Odhadom 5.000 - 6.000 lekárov denne používa rádiologické stanice TomoCon

2 000 LICENCIÍ TOMOCON WORKSTATION

Predali sme cca 2.000 samostatných licencií softvérovej pracovnej stanice TomoCon Workstation a tieto sú používané na všetkých kontinentoch na rádiologickú diagnostiku, klinickú a ambulantnú vizualizáciu alebo ako súčasť plánovacích systémov pre rádioterapiu.

350 LICENCIÍ SPS

Predali sme 350 licencií softvérovej pracovnej stanice SPS – ‘Stereotactic Planning System‘ a tieto sú používané na všetkých kontinentoch na plánovanie stereotaktickej neurochirurgie.

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU

V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně – Ústavem výpočetní techniky sa v Česku úspešne etabloval projekt ReDiMed®

VYUŽITIE T3C®

140 verejných inštitúcií v Slovenskej republike a 290 verejných inštitúcií v Českej republike

250 000 VYŠETRENÍ

Ročne Telerádiologickým národným uzlom pretečie cca 250.000 kryptovaných rádiologických vyšetrení.

ŠTANDARD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Telerádiologické Komunikačné Centrum T3C®je štandard v Slovenskej republike

Zaujali vás naše referencie?

Pozrite si ponuku našich produktov