ZAUJÍMAVÉ

FAKTY
O SPOLOČNOSTI
TATRAMED

Vznik spoločnosti TATRAMED

Spoločnosť TATRAMED vznikla v roku 1992 – sme teda „na trhu“ už 30 rokov.

Prvá inštalácia TomoCon® PACS

Prvá inštalácia TomoCon® PACS v roku 2000 - Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave.
Nasledovala Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne

190 inštalácií TomoCon PACS

Máme viac ako 190 inštalácií TomoCon PACS pre nemocnice, diagnostické centrá, polikliniky, aj vďaka spolupráci s partnermi, klinickými a technickými odborníkmi, obchodnými zástupcami.

Denné používanie

Odhadom 10.000 lekárov denne používa rádiologické stanice TomoCon®.

2 000 LICENCIÍ TOMOCON WORKSTATION

Predali sme cca 2.000 samostatných licencií softvérovej pracovnej stanice TomoCon Workstation a tieto sú používané na všetkých kontinentoch na rádiologickú diagnostiku, klinickú a ambulantnú vizualizáciu alebo ako súčasť plánovacích systémov pre rádioterapiu.

350 LICENCIÍ SPS

Predali sme 350 licencií softvérovej pracovnej stanice SPS – ‘Stereotactic Planning System‘ a tieto sú používané na všetkých kontinentoch na plánovanie stereotaktickej neurochirurgie.

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU

V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně – Ústavem výpočetní techniky sa v Česku úspešne etabloval projekt ReDiMed®

VYUŽITIE T3C®

180 verejných inštitúcií v Slovenskej republike a 180 verejných inštitúcií v Českej republike používa T3C® Telerádiologické Komunikačné Centrum.

700 000 VYŠETRENÍ

Ročne sa Telerádiologickým uzlom v SR a ČR prenesie cca 700.000 kryptovaných rádiologických vyšetrení.

ŠTANDARD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Telerádiologické Komunikačné Centrum T3C®je štandardom pre bezpečný prenos rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike.

Zaujali vás naše referencie?

Pozrite si ponuku našich produktov