Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2022.

Celkom sme dostali 50 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,30
TomoCon WS/V = 1,46
TomoCon GO = 1,59
T3C / ReDiMed = 1,20
Služby a podpora = 1,11

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva Ing. Stanislav Bujnáček.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Milan Benko

MUDr. Vlastimil Bulanda

MUDr. Michal Jareš

Ing. Ján Mičkanin

Ing. Igor Horák

Výhercov sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !