100 digitálnych rádiologických systémov TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, 23. novembra 2015
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa stala 100. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike.

PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi sú snímky pacienta k dispozícii príslušným lekárom v nemocnici všade, vždy, okamžite, všetky a v pôvodnej diagnostickej kvalite, či už sa jedná o röntgen, mamograf, angiograf, ultrazvuk, CT, MR, gamakameru alebo PET.


Ilustračná fotografia z pracoviska magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky, s.r.o.

Slovenská spoločnosť TatraMed Software s.r.o. je autorom systému TomoCon PACS® a Telerádiologického komunikačného systému T3C®. Tým sa stala nielen uznávaným lídrom v digitalizácii a elektronizácii zdravotníctva v praxi ale aj priekopníkom prvej skutočnej telemedicíny na Slovensku. Úspech TatraMed Software je o to väčší, že bol poctivo odpracovaný bez akejkoľvek podpory štátu alebo EÚ a v silnej konkurencii nadnárodných firiem.

Prepojenie systémov TomoCon PACS a T3C umožňuje vzdialené konzultácie s odborníkmi iných zdravotníckych zariadení, napríklad aj v Českej republike, čo je životne dôležité najmä v prípade ťažkých prípadov alebo raritných diagnóz.

Telerádiológia je preto veľmi cenná pre pacientov s akútnymi srdcovocievnymi ochoreniami alebo v prípade hromadných havárií. Umožňuje zapojenie sa odborníkov v rýchlom a kvalifikovanom rozhodovaní o postupe, spôsobe a mieste liečby, čo nie je také jednoduché najmä v nočných hodinách, počas sviatkov alebo v odľahlých lokalitách.


Mapka 100 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Zaujímavé fakty:

 • 100 systémov TomoCon PACS aktuálne archivuje už 1 miliardu rádiologických snímok,
 • priemerný počet snímok pri vyšetrení röntgenom je 2-3, mamografiou 4, výpočtovou tomografiou CT cca 300 a magnetickou rezonanciou MR cca 1.000,
 • ročne sa v Slovenskej republike použije telerádiológia (elektronické zaslanie digitálnych snímok pre vzdialenú diagnostiku a konzultácie) pre 191.000 vyšetrení/pacientov,
 • v priemerne veľkej nemocnici používa digitálny systém TomoCon PACS: 5 rádiológov, 8 iných diagnostikujúcich lekárov a 60 klinických lekárov,
 • spotreba drahého filmového materiálu a nebezpečných chemikálií vyvolávacích automatov klesla za posledných 15 rokov 10-násobne,
 • ročne sa v SR v súčasnosti vykoná cca 6 miliónov RTG a CT vyšetrení,
 • za posledných 10 rokov vzrástol počet CT vyšetrení 4-násobne a podieľa sa na celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva z medicínskych aplikácií približne 51 percentami.

TatraMed Software s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom diagnostických systémov pre rádiológiu a nukleárnu medicínu a vysoko bezpečných komunikačných systémov pre telemedicínu.

Ukončenie vývoja nových verzií pre Microsoft Windows XP

Dovoľujeme si informovať klientov a obchodných partnerov o ukončení vývoja našich softvérových diagnostických a klinických náhľadových staníc TomoCon pre operačný systém Microsoft Windows XP.

Aktuálna verzia TomoCon Workstation 20 SP1 a TomoCon Viewer 20 SP1 (build 20.0.3040) je poslednou verziou uvoľnenou pre klinické používanie na počítačoch s nainštalovaným operačným systémom Microsoft Windows XP.

Zároveň avízujeme ukončenie podpory a klinického používania softvérových staníc TomoCon Workstation a TomoCon Viewer, pre verzie nižšie ako 3.0.14 (t.j. 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 a 3.0.13) vrátane príslušných SP (ServicePack) k dátumu 31.12.2015.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov –
telefonický kontakt (8:00-16:00): +421 260202324, +421 903776886, e-mail: pacs@tatramed.sk

Spokojnosť zákazníkov v r. 2014

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2014.

Podľa Vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

 • TomoCon PACS    = 1,45
 • T3C / ReDiMed     = 1,43
 • Služby a podpora  = 1,30

Výherkyňou ankety (a majiteľkou LCD monitoru EIZO) je MUDr. Oľga Birčáková.

Ďalšie ceny získavajú :

 • RNDr. Martin Jasenčák
 • Tomáš Solnický
 • MUDr.Beata Dimová
 • Roman Vidovič
 • Mgr. Jiří Janota

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

90 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci september 2014 hranicu 90 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v nemocniciach alebo diagnostických centrách v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a očakávame, že v krátkom čase dosiahneme medzník 100 inštalácií a v ďalších rokoch ich počet  ešte porastie.

Spokojnosť zákazníkov za r. 2013

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2013.

Podľa Vašich odpovedí (od 51 účastníkov) považujete naše produkty za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

 • TomoCon PACS    = 1,61
 • T3C / ReDiMed     = 1,65
 • Služby a podpora  = 1,31

Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán Martin Kejík.

Ďalšie ceny získavajú :

 • Milan Benko
 • Helena Haková
 • Ján Mičkanin
 • Ferdinand Šedivý

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete!

80 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, január 2014

Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci január 2014 hranicu 80 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a tešíme sa, že v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

Milí zákazníci, partneri a priatelia

ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Prajemem vám radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v Novom roku 2014.

pracovníci TATRAMED spol. s r.o. a TatraMed Software s.r.o.

tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019 Tatramed © All Rights Reserved | Made by MERINEO