PRENOS

OBRAZOVEJ
DOKUMENTÁCIE

Telerádiologické komunikačné centrum T3C je služba určená na bezpečný prenos digitálnej obrazovej dokumentácie pacientov.

Stiahnite si aktuálnu verziu T3C

VÝHODY

TELERÁDIOLOGICKÉHO KOMUNIKAČNÉHO CENTRA

JEDNODUCHOSŤ

Údaje sa prenášajú cez Internet pomocou protokolu HTTP. Okrem pripojenia na Internet nie je vyžadovaná žiadna ďalšia konfigurácia. Systém môže byť skrytý pred prístupom zvonku v lokálnej sieti klienta.

BEZPEČNOSŤ

Prenášané údaje sú zabezpečené asymetrickým šifrovaním a len adresát ich dokáže prečítať pomocou svojho súkromného kľúča. Všetky odosielané údaje sú navyše podpísané súkromným kľúčom odosielateľa, takže je vylúčené posielanie podvrhov.

65d28509fb944c3e9a4f950934d88c80_RadiForceMX242W_f_759ef4125a6218e566b38065396ef36d

PRENÁŠANÉ ÚDAJE

Prenášajú sa snímky DICOM rôznych modalít, lekárske nálezy, štruktúrované správy a k posielaným štúdiám je možné priložiť aj ľubovoľnú prílohu.

SPOĽAHLIVOSŤ

Prenos je odolný voči poruchám a výpadkom pripojenia, po jeho obnovení sa automaticky dokončí. Žiadne údaje nie sú prenášané viac krát.

ÚČASTNÍCI

Účastníkmi systému sú zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky) ako aj špecialisti (rádiológovia). Proces odosielania riadi vlastník obrazovej dokumentácie pacienta, nikdy nie adresát. Účastníci sú zaregistrovaní v systéme T3C. Môžu byť verejní alebo skrytí.

KOMPATIBILITA

Služby T3C sú plne kompatibilné jedine s produktami TomoCon.

LOKALIZÁCIA

Aplikácie sú dostupné v slovenčine, češtine a angličtine.

RÝCHLOSŤ

Obrazová dokumentácia pacienta predstavuje obrovské objemy údajov. Tieto sú pri prenose komprimované a prenos je optimalizovaný tak, aby sa čo najskôr dostali k adresátovi.

ZARIADENIA

Snímky môžu byť získané z (alebo uložené do) PACS systémov, staníc TomoCon Workstation, ľubovoľných DICOM zariadení alebo súborov na disku.

6a7fe3123405d9e764d09ba519a7a9f0_t3c_1-768-c-90_a1ca72b9229fc16c19de7a98c0d8b549
7ca9a7b9b5bfef05d80322455914b748_t3c_2-768-c-90_ad97d31c69cf2959deb5655e9945ce9e

Mapa slovenských verejne viditeľných inštitúcií prepojených systémom T3C

ARCHITEKTÚRA

SERVIS

U klienta je nainštalovaná jedna inštancia aplikácie Servis T3C, ktorá slúži na bezpečnú komunikáciu so Serverom T3C. Táto aplikácia funguje bez zásahu používateľa. Servis môže byť nakonfigurovaný tak, aby vykonával automatické činnosti (odosielanie a ukladanie).

SERVER

Klient prenáša údaje na Server T3C, odkiaľ si ich adresát automaticky stiahne. Takto je zabezpečený prenos aj v prípade, že jedna zo strán nie je pripojená. Všetky údaje odoslané klientom sú zašifrované, preto ich ani v prípade odpočúvania komunikácie alebo útoku na server nie je možné použiť.

t3c_scheme_sk_19d60b7dc428f16b35da60a1f4644703

Vývoj prenosu štúdií za posledný rok

KONZOLA

Klient ovláda činnosť systému pomocou grafickej aplikácie Konzola T3C. Tých môže byť nainštalovaných viacero. Konzola komunikuje so Servisom a umožňuje používateľom:

  • odosielať obrazovú dokumentáciu pacienta a prílohy adresátom
  • ukladať prijatú obrazovú dokumentáciu pacienta a prílohy
  • zasielať adresátom správy alebo vyžiadať si zaslanie obrazovej dokumentácie pacienta
  • prezerať históriu prenosov
  • konfigurovať automatické úlohy servisu

PREVÁDZKA

Prevádzka na slovenských serveroch k máju 2016:

  • celkový počet registrovaných účastníkov: 370
  • z toho počet verejne viditeľných inštitúcií: 140
  • celkový počet prenesených štúdií za posledný rok: 210 000
  • celkový komprimovaný objem prenesených štúdií za posledný rok: 12,4 T

Zaujal vás produkt T3C®?

Pre viac informácií nás kontaktujte