APLIKÁCIA

PRE PRENOSNÉ ZARIADENIA

TomoCon Camera je web aplikácia určená pre prenosné zariadenia. Umožňuje jednoduché ukladanie fotodokumentácie do PACS v podobe DICOM vyšetrenia.
  • Podpora súčasných mobilných prehliadačov
  • Manuálne vytvorenie vyšetrenia
  • Využitie kamery mobilného zariadenia
  • Pridávanie a mazanie fotografií
  • Služba existujúceho TomoCon PACS servera
  • Vytváranie vyšetrení podľa žiadaniek (Modality Worklist)

Dostupné dokumenty TomoCon CAMERA® na stiahnutie

HLAVNÉ

VLASTNOSTI

Aplikácia poskytuje používateľské rozhranie na snímanie fotodokumentácie pomocou kamery mobilného zariadenia. Fotografie vo vyšetrení je možné pred uložením do PACS prehliadať alebo odstrániť. Vyšetrenie je možné vytvoriť manuálne alebo na základe žiadanky. Zoznam žiadaniek je filtrovaný pre každé zariadenie podľa nastaveného AE Title zariadenia. Viaceré zariadenia (napr. v rámci jedného oddelenia) môžu pracovať s rovnakým zoznamom žiadaniek. Zabezpečenie aplikácie je prostredníctvom jednorazovej registrácie zariadenia, ktorá je autorizovaná správcom systému. Na správu a registráciu zariadení je vytvorené jednoduché administrátorské rozhranie.

iPhone_xs

Schéma integrácie TomoCon CAMERA®

PRÍSTUPNOSŤ

Web aplikácia je prístupná ako služba existujúceho TomoCon PACS servera.

KOMPATIBILITA

Podpora súčasných mobilných prehliadačov (Chrome / Safari / IE)

ĎALŠIE FUNKCIE

Filtrovanie žiadaniek pre zariadenie (skupinu zariadení), náhľad fotografií vo vyšetrení

Zaujal vás produkt TomoCon® CAMERA?

Pre viac informácií nás kontaktujte.