Spokojnosť zákazníkov za r. 2016

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2016.

Celkom sme dostali 75 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

 • TomoCon PACS   = 1,50 
 • T3C / ReDiMed     = 1,58  
 • Služby a podpora  = 1,43  

Výherkyňou hlavnej ceny je MUDr. Helena Bartoňková.

Ďalšie ceny získavajú :

 • Ing. Karel Beneš
 • Stanislav Drenko
 • MUDr. Michal Standara
 • Bc. Mário Stano
 • Ing. Stanislav Priščák

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

TomoCon Go umožňuje zobraziť DSA videá

Nová verzia mobilného prehliadača TomoCon Go prináša používateľom možnosť zobraziť v mobilnom zariadení alebo webovom prehliadači aj videá digitálnej subtrakčnej angiografie (DSA) a viacobrázkové snímky (multiframe images).

Nová verzia umožňuje správcom systému spravovať údaje používateľských účtov – napr. opraviť meno, priezvisko, emailovú adresu alebo prístupové práva. Správca systému tak môže reagovať v prípade zmeny priezviska alebo emailovej adresy a má plnú kontrolu nad tým, kto má právo prehľadávať PACS, zdieľať a prezerať štúdie.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám mobilný prehliadač TomoCon Go prídeme podrobne predviesť.

Spokojnosť zákazníkov za r. 2015

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2015.

Celkom sme dostali 62 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,44
T3C / ReDiMed = 1,48
Služby a podpora = 1,41
Výhercom hlavnej ceny je MUDr. Ivan Uhrin.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Pavol Povinec
MUDr. Nikola Izák
Ing. Pavol Halaj
MUDr. Ladislav Bisták
MUDr. Michal Standara
Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

Nové softvérové produkty

Predstavujeme vám naše nové produkty, ktoré sme vyvinuli na základe dlhoročných skúseností v oblasti vývoja medicínskeho softvéru, ako aj konzultácií a spolupráce s lekármi a inými zdravotníckymi odborníkmi.

TomoCon® GO je DICOM prehliadač, určený najmä pre mobilné zariadenia (telefón, tablet).
Slúži na vyhľadanie obrazovej dokumentácie pacientov v PACS a na náhľady ich snímok.
Umožňuje k nim pristupovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek, rýchlo, bezpečne a pohodlne.

TomoCon® Camera slúži na archiváciu pacientskej fotodokumentácie z mobilných zariadení.
Využíva kameru zariadenia (telefónu, tabletu) na fotenie potrebných snímok pacientov
a umožňuje ich uložiť do PACS v DICOM formáte ako súčasť zdravotnej dokumentácie.

RTmedes® je určený pre pracoviská radiačnej terapie, pre radiačných onkológov a rádiofyzikov.
Poskytuje rýchly prehľad rádioterapeutických (RT) plánov s detailnými informáciami a náhľadmi.
Zobrazuje externé aj brachyterapeutické plány rôznych plánovacích systémov a typov energie.

Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom liste (newsletter 1/2016)
a tiež na našej Internet stránke v časti „Produkty a služby“.

Pre klinické používanie boli uvoľnené aj nové verzie produktov TomoCon® T3C®,
viac informácií k týmto verziám je na našej Internet stránke v časti „Archív udalostí.“

V prípade záujmu nám môžete zavolať na tel. 02 6020 2324
alebo poslať e-mail na adresu : podpora@tatramed.sk

100 digitálnych rádiologických systémov TomoCon PACS v Slovenskej republike

Bratislava, 23. novembra 2015
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa stala 100. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike.

PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi sú snímky pacienta k dispozícii príslušným lekárom v nemocnici všade, vždy, okamžite, všetky a v pôvodnej diagnostickej kvalite, či už sa jedná o röntgen, mamograf, angiograf, ultrazvuk, CT, MR, gamakameru alebo PET.


Ilustračná fotografia z pracoviska magnetickej rezonancie Medicína Nové Zámky, s.r.o.

Slovenská spoločnosť TatraMed Software s.r.o. je autorom systému TomoCon PACS® a Telerádiologického komunikačného systému T3C®. Tým sa stala nielen uznávaným lídrom v digitalizácii a elektronizácii zdravotníctva v praxi ale aj priekopníkom prvej skutočnej telemedicíny na Slovensku. Úspech TatraMed Software je o to väčší, že bol poctivo odpracovaný bez akejkoľvek podpory štátu alebo EÚ a v silnej konkurencii nadnárodných firiem.

Prepojenie systémov TomoCon PACS a T3C umožňuje vzdialené konzultácie s odborníkmi iných zdravotníckych zariadení, napríklad aj v Českej republike, čo je životne dôležité najmä v prípade ťažkých prípadov alebo raritných diagnóz.

Telerádiológia je preto veľmi cenná pre pacientov s akútnymi srdcovocievnymi ochoreniami alebo v prípade hromadných havárií. Umožňuje zapojenie sa odborníkov v rýchlom a kvalifikovanom rozhodovaní o postupe, spôsobe a mieste liečby, čo nie je také jednoduché najmä v nočných hodinách, počas sviatkov alebo v odľahlých lokalitách.


Mapka 100 inštalácií TomoCon PACS v Slovenskej republike

Zaujímavé fakty:

 • 100 systémov TomoCon PACS aktuálne archivuje už 1 miliardu rádiologických snímok,
 • priemerný počet snímok pri vyšetrení röntgenom je 2-3, mamografiou 4, výpočtovou tomografiou CT cca 300 a magnetickou rezonanciou MR cca 1.000,
 • ročne sa v Slovenskej republike použije telerádiológia (elektronické zaslanie digitálnych snímok pre vzdialenú diagnostiku a konzultácie) pre 191.000 vyšetrení/pacientov,
 • v priemerne veľkej nemocnici používa digitálny systém TomoCon PACS: 5 rádiológov, 8 iných diagnostikujúcich lekárov a 60 klinických lekárov,
 • spotreba drahého filmového materiálu a nebezpečných chemikálií vyvolávacích automatov klesla za posledných 15 rokov 10-násobne,
 • ročne sa v SR v súčasnosti vykoná cca 6 miliónov RTG a CT vyšetrení,
 • za posledných 10 rokov vzrástol počet CT vyšetrení 4-násobne a podieľa sa na celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva z medicínskych aplikácií približne 51 percentami.

TatraMed Software s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom diagnostických systémov pre rádiológiu a nukleárnu medicínu a vysoko bezpečných komunikačných systémov pre telemedicínu.

tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019 Tatramed © All Rights Reserved | Made by MERINEO