PORTFÓLIO

PRODUKTOV

Špecializujeme sa na vývoj diagnostických a terapeutických softvérových systémov a v našom portfóliu produktov nájdete softvérové stanice, nástroje na prehliadanie údajov, systémy pre správu či archiváciu, nástroje na ukladanie fotodokumentácie a mnoho iného.

DIAGNOSTIKA A PREHLIADANIE

TomoCon® WORKSTATION

Rádiologická diagnostická softvérová stanica s DICOM konektivitou.

TomoCon® GO

Webová aplikácia určená pre náhľad na obrazovú dokumentáciu pacienta.

RTmedes®

Nový nástroj na prehliadanie DICOM RT údajov v podobe galérie.

ÚSCHOVA A PRENOS

TomoCon® PACS

Systém pre správu, archiváciu a komunikáciu v medicíne.

Služba T3C®

Určené na bezpečný prenos digitálnej obrazovej dokumentácie pacientov.

DOKUMENTÁCIA

TomoCon® CAMERA

Umožňuje ukladanie fotodokumentácie do PACS v podobe DICOM vyšetrenia.