Nemocnica Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku sa stala 150. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike.

V roku 1896 kežmarský rodák, lekár a fyzik ako prvý v Uhorsku a jeden z prvých celosvetovo po stretnutí s nemeckým fyzikom W. C. Röntgenom skúmal nové metódy použitia ‘lúčov X‘ a v roku 1898 zhotovil prvú RTG snímku.

Po 120 rokoch od tohto významného počinu sa rádiológia v Kežmarku dostáva na novú úroveň zodpovedajúcu digitálnemu veku, kedy sa obrazová dokumentácia pacienta v priebehu pár sekúnd sprístupňuje diagnostikujúcemu alebo konzultujúcemu lekárovi v rámci celého Slovenska a systémami umelej inteligencie môže byť anonymizovane v priebehu pár minút porovnávaná s desiatkami tisíc snímok podobných diagnóz.

PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi sú snímky pacienta k dispozícii príslušným lekárom v nemocnici všade, vždy, okamžite, všetky a v pôvodnej diagnostickej kvalite, či už sa jedná o digitálny röntgen, mamograf, angiograf, ultrazvuk, CT, MR alebo prístroje nukleárnej medicíny.

Prepojenie systémov TomoCon PACS a Tele-rádiologického komunikačného centra T3C umožňuje Nemocnici Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku vzdialené konzultácie s odborníkmi iných zdravotníckych zariadení, napríklad z Popradu, Prešova, Košíc, Martina, Bratislavy až po nemocnice v Českej republike, čo je životne dôležité najmä v prípade ťažkých prípadov alebo raritných diagnóz.

Telerádiológia je preto veľmi cenná pre pacientov s akútnymi srdcovocievnymi ochoreniami alebo v prípade hromadných havárií. Umožňuje zapojenie sa odborníkov v rýchlom a kvalifikovanom rozhodovaní o postupe, spôsobe a mieste liečby, čo nie je také jednoduché najmä v nočných hodinách, počas sviatkov alebo v odľahlých lokalitách.