150 digitálnych rádiologických systémov TomoCon PACS na Slovensku v roku 2020

Nemocnica Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku sa stala 150. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike.

V roku 1896 kežmarský rodák, lekár a fyzik ako prvý v Uhorsku a jeden z prvých celosvetovo po stretnutí s nemeckým fyzikom W. C. Röntgenom skúmal nové metódy použitia ‘lúčov X‘ a v roku 1898 zhotovil prvú RTG snímku.

Po 120 rokoch od tohto významného počinu sa rádiológia v Kežmarku dostáva na novú úroveň zodpovedajúcu digitálnemu veku, kedy sa obrazová dokumentácia pacienta v priebehu pár sekúnd sprístupňuje diagnostikujúcemu alebo konzultujúcemu lekárovi v rámci celého Slovenska a systémami umelej inteligencie môže byť anonymizovane v priebehu pár minút porovnávaná s desiatkami tisíc snímok podobných diagnóz.

PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi sú snímky pacienta k dispozícii príslušným lekárom v nemocnici všade, vždy, okamžite, všetky a v pôvodnej diagnostickej kvalite, či už sa jedná o digitálny röntgen, mamograf, angiograf, ultrazvuk, CT, MR alebo prístroje nukleárnej medicíny.

Prepojenie systémov TomoCon PACS a Tele-rádiologického komunikačného centra T3C umožňuje Nemocnici Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku vzdialené konzultácie s odborníkmi iných zdravotníckych zariadení, napríklad z Popradu, Prešova, Košíc, Martina, Bratislavy až po nemocnice v Českej republike, čo je životne dôležité najmä v prípade ťažkých prípadov alebo raritných diagnóz.

Telerádiológia je preto veľmi cenná pre pacientov s akútnymi srdcovocievnymi ochoreniami alebo v prípade hromadných havárií. Umožňuje zapojenie sa odborníkov v rýchlom a kvalifikovanom rozhodovaní o postupe, spôsobe a mieste liečby, čo nie je také jednoduché najmä v nočných hodinách, počas sviatkov alebo v odľahlých lokalitách.

Spokojnosť zákazníkov za r. 2019

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2019.

Celkom sme dostali 86 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,51
TomoCon WS/V = 1,45
TomoCon GO = 1,69
T3C / ReDiMed = 1,41
Služby a podpora = 1,35

 

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva Martin Lukáč.

Ďalšie ceny získavajú :

Ivan Záhumenský

Lukáš Fořt

Pavel Formánek

Pavel Antoniak

Zdeněk Strmiska

 

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

Služby T3C všetkým diagnostikujúcim lekárom

Počas trvania mimoriadnych opatrení proti pandémii COVID-19 poskytovala spoločnost TatraMed Software, ktorá prevádzkuje služby Telerádiologického komunikačného centra T3C pre diaľkové popisovanie rádiologických snímok v Slovenskej republike, túto službu aj ešte neregistrovaným diagnostikujúcim lekárom bezodplatne/zadarmo do 30.06.2020.

Telerádiologické komunikačné centrum T3C umožňuje, aby diagnostikujúci lekári mohli popisovať snímky pre nemocnice, polikliniky a diagnostické centrá z domu alebo v prípade potreby si vypomáhať a konzultovať vyšetrenia aj medzi viacerými zdravotníckymi zariadeniami.

V prípade záujmu diagnostikujúceho lekára využiť možnosti Telerádiologického komunikačného centra T3C, stačí napísať e-mail s osobnými údajmi lekára (meno, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo) a zoznamom zdravotníckych zariadení, pre ktoré potrebuje vykonávať diagnostiku na adresu podpora@tatramed.sk. Spoločnosť TatraMed Software po telefonickom overení žiadosti obratom vytvorí účet v T3C, pomôže s diaľkovou inštaláciou na vzdialenej pracovnej stanici alebo domácom počítači a zabezpečí diagnostiku prijatých RDG vyšetrení v aplikácii TomoCon Lite.

Všetky prenosy prebiehajú šifrovanou zabezpečenou komunikáciou a okrem pripojenia na Internet nie je vyžadovaná žiadna ďalšia konfigurácia.

Navyše v rámci tohto opatrenia je sprístupnená aj možnosť bezodplatného používania diagnostického prehliadača TomoCon Lite, ktorý umožňuje plnohodnotnú a certifikovanú diagnostiku snímok pacientov aj v prostredí mimo nemocnice.

tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019 Tatramed © All Rights Reserved | Made by MERINEO