Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2019.

Celkom sme dostali 86 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,51
TomoCon WS/V = 1,45
TomoCon GO = 1,69
T3C / ReDiMed = 1,41
Služby a podpora = 1,35

 

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva Martin Lukáč.

Ďalšie ceny získavajú :

Ivan Záhumenský

Lukáš Fořt

Pavel Formánek

Pavel Antoniak

Zdeněk Strmiska

 

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !