Nová verzia TomoCon® 24 prináša nové možnosti pre uľahčenie práce lekárov pri diagnostike pacientov, ale aj informatikov pri ochrane údajov.

Umožňuje zapnúť režim „na vyžiadanie“ vhodný pre zrýchlenie zobrazovania a zníženie množstva prenášaných dát zo vzdialeného DICOM zariadenia. Obrazové dáta budú stiahnuté ihneď po ich zobrazení v pohľadoch, v palete náhľadov alebo pri potrebe priestorového výpočtu, napríklad MPR.

Umožňuje meniť vzdialenosť pri skrolovaní v pohľade, buď prechodom cez každú snímku alebo skrolovaním cez hrúbku plátu.

Umožňuje exportovanie/importovanie predvolieb Window/level pre vybranú modalitu alebo pre všetky typy modalít.

Umožňuje export snímok aj vo formáte PNG a export ROI vo formátoch STL a OBJ.

Zavádza nový typ meracieho nástroja „Pomer hodnôt“, ktorý zobrazuje percentuálny pomer meraných hodnôt (max. hodnota, min. hodnota, priemer, plocha, obvod alebo št. odchýlka) medzi dvomi plošnými meracími nástrojmi (Elipsa, Obdĺžnik a Všeobecná plocha).

Umožňuje komprimáciu súborov do ZIP archívu pri archivácii na CD/DVD, do adresára alebo USB pamäťové médium.

Umožňuje nastaviť kurzor aktuálneho bodu na štýl bez stredu pre veľký aj malý kurzor.

Prináša aj ďalšie zlepšenia a zrýchlenia niektorých svojich funkčností.

V prípade záujmu o podrobnejšie vysvetlenie k novým funkčnostiam nám môžete zavolať na telefónne číslo +421 2 6020 2324 alebo poslať e-mail na adresu : podpora@tatramed.sk

Dostupné dokumenty
TomoCon 24 Release Notes