140 inštalácií TomoCon PACS na Slovensku v roku 2019

V deviatom mesiaci 2019 sme dosiahli ďalší míľnik – 140 živých systémov TomoCon PACS v Slovenskej republike.

Sme radi, že nám zachovávate svoju priazeň a v budúcnosti chceme naďalej rozširovať portfólio našich softvérových produktov a skvalitňovať služby zákazníkom.

Nová verzia TomoCon® 24

Nová verzia TomoCon® 24 prináša nové možnosti pre uľahčenie práce lekárov pri diagnostike pacientov, ale aj informatikov pri ochrane údajov.

Umožňuje zapnúť režim „na vyžiadanie“ vhodný pre zrýchlenie zobrazovania a zníženie množstva prenášaných dát zo vzdialeného DICOM zariadenia. Obrazové dáta budú stiahnuté ihneď po ich zobrazení v pohľadoch, v palete náhľadov alebo pri potrebe priestorového výpočtu, napríklad MPR.

Umožňuje meniť vzdialenosť pri skrolovaní v pohľade, buď prechodom cez každú snímku alebo skrolovaním cez hrúbku plátu.

Umožňuje exportovanie/importovanie predvolieb Window/level pre vybranú modalitu alebo pre všetky typy modalít.

Umožňuje export snímok aj vo formáte PNG a export ROI vo formátoch STL a OBJ.

Zavádza nový typ meracieho nástroja „Pomer hodnôt“, ktorý zobrazuje percentuálny pomer meraných hodnôt (max. hodnota, min. hodnota, priemer, plocha, obvod alebo št. odchýlka) medzi dvomi plošnými meracími nástrojmi (Elipsa, Obdĺžnik a Všeobecná plocha).

Umožňuje komprimáciu súborov do ZIP archívu pri archivácii na CD/DVD, do adresára alebo USB pamäťové médium.

Umožňuje nastaviť kurzor aktuálneho bodu na štýl bez stredu pre veľký aj malý kurzor.

Prináša aj ďalšie zlepšenia a zrýchlenia niektorých svojich funkčností.

V prípade záujmu o podrobnejšie vysvetlenie k novým funkčnostiam nám môžete zavolať na telefónne číslo +421 2 6020 2324 alebo poslať e-mail na adresu : podpora@tatramed.sk

Dostupné dokumenty
TomoCon 24 Release Notes

 

Spokojnosť zákazníkov za r. 2018

Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2018.

Celkom sme dostali 88 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,46
TomoCon WS/V = 1,46
TomoCon GO = 1,64
T3C / ReDiMed = 1,36
Služby a podpora = 1,40

Výhercom hlavnej ceny je Ing. Jozef Macko z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Slavomír Kemka – NsP Žiar nad Hronom,
MUDr. Ingrid Môciková – MR Zdravomak s.r.o. Topoľčany,
MUDr. Michal Jareš – Ústřední vojenská nemocnice, Praha,
Michal Dusa – NsP svätej Barbory, Rožňava.

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !

tatramed_logo-white

ADRESA

Líščie údolie 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 47025328
DIČ: 2023706751
IČ DPH: SK2023706751

Copyright 2019 Tatramed © All Rights Reserved | Made by MERINEO