Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2023.
Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Výhercom hlavnej ceny – odmeny za účasť v ankete je MUDr. Ladislav Bisták.
Ďalší odmenení sú: MUDr. Radoslav Lehotský, Ing. Ivana Švecová, Mgr. Martin Vicen, Bc. Petr Karásek, Juraj Eichler
Výhercov cien v tejto ankete sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete, vaše hodnotenia aj podnety pre ďalšiu spoluprácu !