Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2021.

Celkom sme dostali 76 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,43
TomoCon WS/V = 1,32
TomoCon GO = 1,74
T3C / ReDiMed = 1,32
Služby a podpora = 1,16

Výhercom hlavnej ceny ankety sa stáva MUDr. Pavel Keder.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Drahomíra Mičová

MUDr. Michal Lajtár

Bc. Miroslav Šuľák

Ing. Andrej Mrázik

Bc. Petr Karásek

Výhercov sme informovali o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !