Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našimi produktmi a službami za rok 2020.

Celkom sme dostali 107 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,44
TomoCon WS/V = 1,50
TomoCon GO = 1,49
T3C / ReDiMed = 1,40
Služby a podpora = 1,30

 

Vylosovaných výhercov ankety sme informovali a poslali im ceny.
Vzhľadom na zásady ochrany osobných údajov nezverejňujeme ich mená.

Ďakujeme za účasť v ankete aj za pomoc pri zlepšovaní našich služieb a produktov !