Nová verzia mobilného prehliadača TomoCon Go prináša používateľom možnosť zobraziť v mobilnom zariadení alebo webovom prehliadači aj videá digitálnej subtrakčnej angiografie (DSA) a viacobrázkové snímky (multiframe images).

Nová verzia umožňuje správcom systému spravovať údaje používateľských účtov – napr. opraviť meno, priezvisko, emailovú adresu alebo prístupové práva. Správca systému tak môže reagovať v prípade zmeny priezviska alebo emailovej adresy a má plnú kontrolu nad tým, kto má právo prehľadávať PACS, zdieľať a prezerať štúdie.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám mobilný prehliadač TomoCon Go prídeme podrobne predviesť.