Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2015.

Celkom sme dostali 62 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy.

Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

TomoCon PACS = 1,44
T3C / ReDiMed = 1,48
Služby a podpora = 1,41
Výhercom hlavnej ceny je MUDr. Ivan Uhrin.

Ďalšie ceny získavajú :

MUDr. Pavol Povinec
MUDr. Nikola Izák
Ing. Pavol Halaj
MUDr. Ladislav Bisták
MUDr. Michal Standara
Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Ďakujeme za účasť v ankete !