Bola uvoľnená nová verzia TomoCon 21.0 SP-1 (build 21.0.3301)

Dostupné dokumenty

TCW_ReleaseNotes_20.0.3301_svk.pdf