Dovoľujeme si informovať klientov a obchodných partnerov o ukončení vývoja našich softvérových diagnostických a klinických náhľadových staníc TomoCon pre operačný systém Microsoft Windows XP.

Aktuálna verzia TomoCon Workstation 20 SP1 a TomoCon Viewer 20 SP1 (build 20.0.3040) je poslednou verziou uvoľnenou pre klinické používanie na počítačoch s nainštalovaným operačným systémom Microsoft Windows XP.

Zároveň avízujeme ukončenie podpory a klinického používania softvérových staníc TomoCon Workstation a TomoCon Viewer, pre verzie nižšie ako 3.0.14 (t.j. 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12 a 3.0.13) vrátane príslušných SP (ServicePack) k dátumu 31.12.2015.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov –
telefonický kontakt (8:00-16:00): +421 260202324, +421 903776886, e-mail: pacs@tatramed.sk