Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci september 2014 hranicu 90 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v nemocniciach alebo diagnostických centrách v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a očakávame, že v krátkom čase dosiahneme medzník 100 inštalácií a v ďalších rokoch ich počet  ešte porastie.