Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2013.

Podľa Vašich odpovedí (od 51 účastníkov) považujete naše produkty za veľmi dobré až výborné.

Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto:

  • TomoCon PACS    = 1,61
  • T3C / ReDiMed     = 1,65
  • Služby a podpora  = 1,31

Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán Martin Kejík.

Ďalšie ceny získavajú :

  • Milan Benko
  • Helena Haková
  • Ján Mičkanin
  • Ferdinand Šedivý

Výhercov budeme informovať o ďalšom postupe a odovzdaní cien.

Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete!