ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.
Prajemem vám radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v Novom roku 2014.

pracovníci TATRAMED spol. s r.o. a TatraMed Software s.r.o.