Systém TomoCon PACS dosiahol okrúhly počet 50 inštalácií systému v Slovenskej republike.

Spolu s Českou a Maďarskou republikou stúpol počet inštalácií systému TomoCon PACS v stredoeurópskom regióne na 70.