Úhrada za PACS. Od 1. júla 2007 je možné žiadať pri uzatváraní nových zmlúv so VšZP o zazmluvnenie paušálnych platieb za filmový materiál v prípade digitálnej archivácie na PACS. Zápisnica z jednania Rádiologickej sekcie SLK so zástupcami VšZP.