Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
Produkty a služby
 
TomoCon® PACS

Digitálna prevádzka so systémom TomoCon PACS.
 
TomoCon PACS je komplexné riešenie pre správu, archiváciu a prenos snímok digitálnych zobrazovacích systémov v rámci zdravotníckeho zariadenia s multilicenciou prehliadača TomoCon.

Archivácia
Efektívny podsystém pre archiváciu a zálohovanie podľa požadovanej úrovne

Bezpečnosť
Bezpečný prístup ku štúdiám iba pre autorizovaných používateľov

Integrácia
Systém plne spolupracujúci s existujúcim NIS/RIS systémom

Kompatibilita                          
Podpora DICOM formátov všetkých digitálnych zobrazovacích systémov

Prehliadač                          
V rámci riešenia je poskytovaná aj multilicencia diagnostickej stanice TomoCon

Škálovateľnosť                         
Rozsah od jednej modality až po metropolitné riešenie vrátane centrálneho archívu

TomoCon PACS ponúka stabilné riešenie pre archiváciu a distribúciu elektronickej obrazovej dokumentácie pacientov v rámci zdravotníckeho zariadenia. Plná DICOM a HL7 kompatibilita systému zabezpečuje kompatibilitu a integráciu so všetkými existujúcimi systémami na trhu. Priame prepojenie na systém T3C poskytuje možnosť distribúcie obrazovej dokumentácie aj mimo zariadenia. Vysoká spoľahlivosť systému TomoCon PACS je umocnená trvalým monitorovaním prevádzky systému servisným strediskom spoločnosti TatraMed, pre včasné predvídanie potenciálnych porúch a problémov.

 

  • Kompletná podpora elektronických žiadaniek (DICOM Modality Worklistov)
  • Dynamický rast dátového úložiska vzhľadom ku aktuálnym potrebám zdravotníckeho zariadenia.
  • Prevádzka v režime vysokej dostupnosti (cluster)
  • Archivačný modul s podporou pre páskové mechaniky (LTO) a sofistikované archivačné systémy (EMC, IBM)
  • Jednoduché pripojenie ľubovoľnej DICOM kompatibilnej modality k serveru
  • Bezpečný a rýchly prístup k snímkam pre autorizovaných používateľov
  • Jednoduchá správa celého systému pre systémového administrátora
  • Diaľková správa servera pre okamžité riešenie problémov a pre potreby profylaxie 
  • Permanentné monitorovanie sieťovej dostupnosti servera, dátových úložísk, funkčnosti diskov
  • Rozšírenie systému DICOM napaľovacím robotom s automatickou potlačou CD/DVD s integráciou prehliadača TomoCon Lite
Dostupné dokumenty