Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
Podpora
 
Časté otázky
DICOM (z anglického názvu Digital Imaging and Communications in Medicine) je dátový formát, používaný ako štandard pre elektronické ukladanie, zobrazovanie, prenos a tlač medicínských obrazových údajov, vytvorených snímacími metódami ako sú napr. CT, MRI či USG. Okrem obrazových údajov môžu DICOM súbory obsahovať aj iné dodatočné informácie, ako sú základné údaje o pacientovi, vyšetrujúcom pracovisku a personále, popisy snímkov ...

PACS je akronym anglického názvu “Picture Archiving and Communications System”. V Slovenskej republike sa používa názov „Systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve“, pričom pod systémom sa rozumie digitálny elektronický systém a pod komunikáciou sa rozumie nielen prenos po miestnej alebo vzdialenej ...