Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
O nás
 
06.03.2018
Bratislava
Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2017. Celkom sme dostali 56 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy. Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné. Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto: TomoCon PACS  = 1,43 TomoCon WS/V   ...

25.01.2018
Bratislava
TatraMed Software s.r.o. má platné certifikáty podľa nových revízií noriem : - ISO 13485:2016 (Quality Management System for Medical Devices), - ISO 9001:2015 (Quality Management Systems) and - ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems) po úspešnom absolvovaní auditov, ktoré vykonali audítori z 3EC International. Podrobnejšie informácie : Systém riadenia a kvality

27.02.2017
Bola uvoľnená nová verzia TomoCon 22.0 (build 22.0.3661)
...

17.02.2017
Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2016. Celkom sme dostali 75 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy. Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné. Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto: TomoCon PACS   = 1,50  T3C / ReDiMed    ...

15.07.2016
Bola uvoľnená nová verzia TomoCon 21.0 SP-3 (build 21.0.3303)

05.07.2016
Informácie o udalostiach v našej spoločnosti v 1.poroku 2016

01.03.2016
Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2015. Celkom sme dostali 62 odpovedí s hodnotením a od niektorých z vás aj nové podnetné návrhy. Podľa vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné. Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto: TomoCon PACS   = 1,44  T3C / ReDiMed    ...

19.02.2016
Bola uvoľnená nová verzia TomoCon 21.0 SP-2 (build 21.0.3302)

20.12.2015
Informácie o udalostiach v našej spoločnosti v 2.poroku 2015

09.12.2015
Bola uvoľnená nová verzia TomoCon 21.0 SP-1 (build 21.0.3301)

26.11.2015
Bratislava, 23. novembra 2015 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa stala 100. používateľom digitálneho rádiologického diagnostického systému TomoCon PACS v Slovenskej republike. PACS (Picture Archiving and Communication System) je systém pre správu, archiváciu a distribúciu digitálnej obrazovej zdravotnej dokumentácie pacientov. Umožňuje výrazné skvalitnenie a urýchlenie nielen diagnostiky, ale aj následnej kvalifikovanej liečby. V praxi ...

12.05.2015
Dovoľujeme si informovať klientov a obchodných partnerov o ukončení vývoja našich softvérových diagnostických a klinických náhľadových staníc TomoCon pre operačný systém Microsoft Windows XP. Aktuálna verzia TomoCon Workstation 20 SP1 a TomoCon Viewer 20 SP1 (build 20.0.3040) je poslednou verziou uvoľnenou pre klinické používanie na počítačoch s nainštalovaným operačným systémom Microsoft Windows XP. Zároveň avízujeme ukončenie ...

26.02.2015
Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2014. Podľa Vašich odpovedí považujete naše produkty a služby zákazníkom za veľmi dobré až výborné. Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto: TomoCon PACS    = 1,45  T3C / ReDiMed     = 1,43   Služby a podpora  = 1,30   Výherkyňou ankety ...

20.12.2014
Informácie o udalostiach v našej spoločnosti v 2.poroku 2014

14.09.2014
Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci september 2014 hranicu 90 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v nemocniciach alebo diagnostických centrách v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a očakávame, že v krátkom čase dosiahneme medzník 100 inštalácií a v ďalších rokoch ich počet  ešte porastie.

12.06.2014
Informácie o udalostiach v našej spoločnosti v 1.poroku 2014

09.04.2014
Na našej web-stránke sme vytvorili zákaznícke web-fórum (v časti Podpora). Má slúžiť na neformálnu vzájomnú diskusiu k odborným otázkam a konzultovanie vašich skúseností s používaním našich softvérových produktov a súvisiacich služieb, či vyhľadanie takýchto informácií. Nie je však službou typu help-desk či servisná podpora v záručnej a pozáručnej starostlivosti. Je určené našim zákazníkom, preto je potrebné sa najprv zaregistrovať ...

31.01.2014
Vyhodnotili sme anketu o spokojnosti zákazníkov s našími produktmi a službami za rok 2013. Podľa Vašich odpovedí (od 51 účastníkov) považujete naše produkty za veľmi dobré až výborné. Pri známkovaní od 1 (výborné) do 4 (nedostatočné) je výsledný priemer známok takýto: TomoCon PACS    = 1,61  T3C / ReDiMed     = 1,65 Služby a podpora  = 1,31 Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) ...

23.01.2014
Bratislava, január 2014 Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci január 2014 hranicu 80 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a tešíme sa, že v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

23.12.2013
ďakujeme vám za dôveru a spoluprácu v uplynulom roku. Prajemem vám radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v Novom roku 2014. pracovníci TATRAMED spol. s r.o. a TatraMed Software s.r.o.

23.06.2013
Bratislava, jún 2013 Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci jún 2013 hranicu 70 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike. Sme radi, že nám zachovávate priazeň a tešíme sa, že v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

04.09.2012
Bratislava, august 2012 Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci august 2012 hranicu 60 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené priamo u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach priamo v Slovenskej republike. Dúfame, že nám zachováte priazeň a v ďaľších rokoch počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

09.01.2012
Víťazkou Ankety spokojnosti zákazníkov 2011 (a novou majiteľkou LCD monitoru) sa stala RNDr. Mária Moravčíková, PhD. Ďalšie ceny získali Mgr. Jozef Grežďo, PhD., Ing. Peter Gazdág a Ing. Stanislav Jendrušák. Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete.

06.12.2011
Dňa 18.10.2011 získala spoločnosť TATRAMED spol. s r.o. na základe certifikácie spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. certifikáty riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001:2004.

07.10.2010
Systém TomoCon PACS dosiahol okrúhly počet 50 inštalácií systému v Slovenskej republike. Spolu s Českou a Maďarskou republikou stúpol počet inštalácií systému TomoCon PACS v stredoeurópskom regióne na 70.

04.01.2010
Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán Pavol Halaj Ďalšie ceny získavajú páni Stanislav Jendrušák Pavol Gazdič Zdeněk Klíma Stanislav Priščák Karel Bartušek Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete!   Dňa 20.1.2010 si pán Pavol Halaj z diagnostického centra JESSENIUM, a.s. v Nitre prevzal hlavnú výhru za účasť v ankete spokojnosti zákazníkov 2009. Manažér kvality Dr. Boris Lilov odovzdáva hlavnú výhru- ...

13.11.2009
Bratislava, november 2009 Systém TomoCon PACS prekročil v mesiaci november 2009 hranicu 60 inštalácií, ktoré sú fyzicky umiestnené priamo u zákazníkov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku. Dúfame, že nám zachováte priazeň a v roku 2010 počet inštalácií TomoCon PACS porastie.

05.01.2009
Víťazom ankety (a novým majiteľom LCD monitoru) je pán Peter Gyurkovics z Malaciek Ďalšie ceny získvajú získavajú páni   MUDr. Pavol Povinec,   MUDr. Ľudovít Chalányi   Blahoželáme a ďakujeme za účasť v ankete !  

05.01.2009
Od 1.8.2008 je sprevádzkovaná konektivita medzi slovenským uzlom Telerádiologického komunikačného centra T3C a českým uzlom obdobného systému ReDiMed v správe Masarykovej univerzity - Ústavu výpočetní techniky. Slovenským používateľom, ktorí majú záujem o komunikáciu s inštitúciami a rádiológmi registrovanými v českom uzle ReDiMed, odporúčame kontaktovať Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti TatraMed Software, kde dostanú detailné informácie ...

15.08.2008
Od 1.8.2008 je sprevádzkovaná konektivita medzi slovenským uzlom Telerádiologického komunikačného centra T3C a českým uzlom obdobného systému ReDiMed v správe Masarykovej univerzity - Ústavu výpočetní techniky. Slovenským používateľom, ktorí majú záujem o komunikáciu s inštitúciami a rádiológmi registrovanými v českom uzle ReDiMed, odporúčame kontaktovať Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti TatraMed Software, kde dostanú detailné informácie ...

09.01.2008
Úhrada za PACS. Od 1. júla 2007 je možné žiadať pri uzatváraní nových zmlúv so VšZP o zazmluvnenie paušálnych platieb za filmový materiál v prípade digitálnej archivácie na PACS. Zápisnica z jednania Rádiologickej sekcie SLK so zástupcami VšZP.