Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
O nás
 
Profil spoločnosti

Spoločnosť TatraMed Software s.r.o.  pôsobí v oblasti medicínskej informatiky, je zameraná na vývoj diagnostických a terapeutických softvérových systémov, založených na trojrozmernej vizualizácii obrazových dát pacientov.

V súčasnosti sa špecializuje na odborné poradenstvo, vedeckú a výskumnú činnosť a na vývoj vysoko sofistikovaného softvéru pre rádiologickú diagnostiku, rádioterapiu a plánovanie chirurgických zákrokov hlavne v oblastiach:

  • PACS technológie bezfilmových nemocníc,
  • systémy pre rádiologickú diagnostiku a klinické zobrazovanie, 
  • plánovanie rádioterapie

Zamestnáva tím špičkových vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, absolventov Univerzity Komenského a Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Ich odborné skúsenosti boli overené aj spoluprácou s mnohými významnými partnermi, napr. Fischer, Leibinger, Carl Zeiss, Pfizer, Stryker, Helax, MDS Nordion, Nucletron, Elekta.

Vysoká kvalifikovanosť pracovníkov, ako aj zavedený systém manažérstva kvality v spoločnosti, sú predpokladom pre používanie najnovších informácií a softvérových technológií v prospech pacientov, lekárov a nemocníc, ktorým sú poskytované konzultačné a servisné služby.

Úspešné certifikácie, vykonané medzinárodne uznávanou nezávislou autoritou potvrdzujú, že produkty spoločnosti spĺňajú požiadavky európskej direktívy 93/42/EEC (Medical Device Directive) a riadenie vývoja, služieb i ostatných činností je v zhode s požiadavkami európskej normy ISO 13485:2012 (Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality).

Naša spoločnosť si vybudovala pevné miesto na trhu dlhodobo vysokou úrovňou poskytovaných služieb a vyvíjaného softvéru s najlepším pomerom cena/výkon a získala veľmi dobré meno a dôveru medzi svojimi zákazníkmi a partnermi.