Tatramed logo
Filmless hospital technology
slovensky | english
Produkty a služby
 
TomoCon Workstation
Diagnostika a vizualizácia snímok
 
TomoCon Workstation je certifikovaná diagnostická softvérová stanica s plnou sieťovou DICOM konektivitou a podporou všetkých DICOM formátov obrazu. 
Jednoduché používateľské rozhranie v 4 jazykových lokalizáciách umožňuje rýchlu a efektívnu diagnostiku ľubovoľných DICOM štúdií. 
 • Viac monitorové zobrazenie a správa rozložení pracovnej plochy
 • Definovanie a správa hanging protocols, celoobrazovkový mód, kalibrácia monitorov
 • Štandardné manipulácie s obrazom, meracie nástroje, synchronizácia sérií snímok, rezové čiary
 • Vyhľadanie špecifikovaného vyšetrenia vrátane predchádzajúcich vyšetrení na základe atribútov pacienta a definovaného časového kritéria, anonymizácia vyšetrenia
 • MPR, Zakrivené MPR (CPR), MIP, DRR, DSA, ECG HD, projekcie Slab, Prehrávanie
 • ROI, 3D zobrazovanie, Volume rendering, modul špeciálnych kontúrovacích nástrojov, DICOM RT
 • Paleta náhľadov, konfigurovateľný panel nástrojov, klávesové skratky
 • Kvantitatívna analýza, multi-modalitná automatická registrácia a fúzia
 • Podpora zobrazovania DICOM Enhanced vyšetrení, VOI LUT a DICOM PR objektov
 • Exportovanie snímok do rôznych formátov, podpora MS Windows/DICOM tlače
 • Definovanie kľúčových snímok, DICOM štruktúrované lekárske správy
 • Napaľovanie CD/DVD (spolu s prehliadačom TomoCon Lite)
 • Mamografická diagnostická stanica